C Z Ł O N K O W I E

 

ZARZĄD OSP

1. Józef Grabański PREZES
2. Stanisław Skuczyński NACZELNIK - GOSPODARZ
3. Adam Śpica WICEPREZES
4. Grzegorz Grabański Z-CA NACZELNIKA
5. Mieczysław Narloch SEKRETARZ
6. Andrzej Kulas SKARBNIK
7. Witold Kukowski KRONIKARZ
8. Stefan Ziemann CZŁONEK ZARZADU

KOMISJA REWIZYJNA

1. Józef Zieman PRZEWODNICZĄCY
2. Roman Czapiewski WICEPRZWODNICZĄCY
3. Adam Szarafin SEKRETARZ
4. Jan Czapiewski CZŁONEK

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

LP
NAZWISKO I IMIĘ
ROK WSTĄPIENIA DO OSP
1. Szarafin Franciszek
1957
2. Karcz Kazimierz
1957

 

SKŁAD OSOBOWY STRAŻY

LP
NAZWISKO I IMIĘ
ROK WSTĄPIENIA DO OSP
1. Janikowski Alfons
1957
2. Grabański Józef
1960
3. Narloch Kazimierz
1962
4. Kulas Andrzej
1965
5 Skuczyński Henryk
1967
6. Szulc Jerzy
1968
7. Czapiewski Jan
1968
8. Warsiński Zenon
1971
9. Śpica Adam
1971
10. Narloch Mieczysław
1971
11. Łangowski Jerzy
1971
12. Ortman Witold
1974
13. Zieman Stefan
1975
14. Kwaśniewski Zdzisław
1978
15. Skuczyński Zbigniew
1978
16. Żakowski Tadeusz
1978
17. Kulas Jerzy
1980
18. Zieman Józef
1980
19. Kukowski Witold
1980
20. Fierek Stanisław
1980
21. Laskowski Józef
1983
22. Czapiewski Roman
1983
23. Skuczyński Stanislaw
1988
24. Narloch Janusz
1988
25. Kolassa Jerzy
1990
26. Mania Jan
1991
27. Krygier Andrzej
1991
28. Zakrzewski Julian
1991
29. Baszanowski Jaroslaw
1992
30. Krygier Janusz
1992
31. Pastwa Jerzy - dh wspierający
1992
32. Kołatka Ryszard
1995
33. Janikowski Mirosław
1995
34. Grabański Grzegorz
1995
35. Jagielski Karol
1997
36. Śpica Łukasz
1997
37. Kołatka Radosław
1997
38. Śpica Maciej
1997
39. Begger Janusz
1998
40. Szarafin Stanisław
1998
41. Szarafin Adam
1998
42. Czapiewski Łukasz
2000
43. Ziemann Bartłomiej
2001
44. Goliński Wojciech
2002
45. Stopa Marcin
2002
46. Szarafin Janusz
2002
47. Ważyński Grzegorz
2002
48. Narloch Jacek
2002
49. Ortman Przemysław
2005

Stan na dzień 21.01.2006


powrót do góry

Narloch Kazimierz Œpica Adam Grabański Józef Szarafin Franciszek Skuczyński Stanisław